Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt logopedické prevence

23. 1. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento rozvojový program ve vzdělávání. 

Obecným cílem programu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Čerpání finančních prostředků z tohoto programu bude možné jen do 31. 8. 2016 s možností věcné realizace schváleného projektu do konce roku 2016. MŠMT předpokládá, že další financování podpory v logopedické prevenci bude možné z Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci šablon.

 

Projekt naší MŠ

 

Věcné vyhodnocení projektu

 

Sborník pomůcek