Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
                                    Přihlašování   a   odhlašování   stravy
 

      Strava dítěte v MŠ se přihlašuje nebo odhlašuje nejpozději do 6.00 hod. na daný den. 

    V případě, že dítě onemocní a má již přihlášenou stravu, mají rodiče možnost ji odhlásit

přes aplikaci Strava.cz,  sms: 725 785 534, nebo e-mail: msradostbph@tiscali.cz.

   Rodiče i školní personál si mohou neodhlášenou stravu odebrat do jídlonosiče nejpozději do 12.00 hod., pouze první den nemoci.

 
 
Cena stravy
 
na základě vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou stanoveny finanční limity na nákup potravin pro jednotlivé skupiny strávníků takto:
 
strávníci  do 6 let
 
 
přesnídávka             7,-- Kč + 3,-- Kč na nápoje =   10,-- Kč
oběd                                                                          16,-- Kč
svačina                                                                        8,-- Kč
 
celkem                                                                       34,-- Kč
 
K ceně za stravu se připočítává měsíční sazba za školné  300,-- Kč.
 
 
 
strávníci 7 - 10 let
 
 
přesnídávka               8,-- Kč + 3,-- Kč na nápoje = 11,-- Kč
oběd                                                                          22,-- Kč
svačina                                                                        8,-- Kč
 
celkem                                                                      41,-- Kč
 
 
Do této skupiny jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 7 let.
 
 
strávníci 11 - 14 let
 
 
oběd                                                                            25,-- Kč
 
 
 
Do této skupiny jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 11 let.
 
 
 
 
 
 
cizí strávníci, dospělí - oběd                                       65,-- Kč
 
 
 
 
 

 

Veškeré Vaše dotazy zodpoví vedoucí školní jídelny na

 tel. č. 573 380 156, 725 785 534

e-mail: msradostbph@tiscali.cz
 
 
 
Podmínky placení stravného a školného v MŠ
 
 
    Stravné a školné v MŠ se platí zálohově inkasem z účtů, a to u České spořitelny, Komerční banky, ČSOB, Raiffeisenbank, mBank, Fio banka a jiné.
    „Souhlas k inkasu“ stravného a školného je nutné vyřídit v bance, která vede Váš účet. Potvrzení z banky o zřízení „souhlasu k inkasu“ odevzdejte s přihláškou ke stravování v MŠ před nástupem dítěte do 31.8.2018. 
 
Způsoby platby:
 
 
 
1.  Při platbě z účtu v Komerční bance, České spořitelně, ČSOB, Raiffeisenbank, mBank, Fio banka a jiných bank je nutné mít vyřízený  „souhlas k inkasu“.
    Stravné a školné bude 15.9. 2018 zálohově inkasováno ve výši 1000,-- Kč.
    Další měsíce bude stravné a školné doúčtováno zpětně dle odebrané
    stravy do výše zálohy vždy k 15. v měsíci.
   / K tomuto datu musí být peníze na účtu, jinak nebude stravné zaplaceno./
 
    Číslo účtu MŠ pro zřizování souhlasů s inkasem:  9132691/0100
 
  
2.  Po dohodě s vedoucí ŠJ, je možné ve vyjímečných případech zálohově         platit stravné a školné v hotovosti, v pokladně ŠJ.
 
 
 
Záloha na stravné a školné bude vrácena na účet nebo v hotovosti po ukončení docházky dítěte do MŠ /t.j. po ukončení školního roku 31.8./
V případě dřívějšího ukončení docházky dítěte do MŠ je toto nutné písemně sdělit vedoucí ŠJ.  
 
 
V případě neuhrazení stravného a školného v MŠ, může ředitelka mateřské školy na základě zákona 561/2004 Sb, § 35 rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.