Jdi na obsah Jdi na menu
 


      

  3.třída MOTÝLCI

    Třídní učitelka:  Leona Horáková

    P. učitelka: Adéla Paštěková    

    Logoped :    Mgr.Leona Chlápková

 

V logopedické třídě jsou umístěny děti, které potřebují intenzivní logopedickou péči. Dětem je věnována celodenní cílená péče, ve třídě je snížený počet dětí. Odbornou péči zajiťuje speciální pedagog - logoped z SPC Brno,  každodenní péči logopedické asistentky,  které jsou s dětmi celý den v kontaktu.

     V logopedické třídě pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu, vypracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, rozšířeného o individuální a skupinovou logopedickou péči.

     Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu, věkové zvláštnosti, stupeň narušené komunikační schopnosti a náročnost prováděných činností.